Roumanie / Romania
Roumanie / Romania: 45.943161, 24.966760